Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Změna energetického systému

8. 3. 2011

Nemocnice šetří díky novým technologiím

V letech 2009 až 2011 byla v novoměstské nemocnici provedena změna energetického systému. Jednalo se o výměnu všech zdrojů tepelné energie ve stávající kotelně, zřízení dvou malých lokálních kotelen pro oddělené provozy v areálu nemocnice, rekonstrukci rozvodů pro dodávku tepla a TUV do stávajících pavilonů nemocnice a o položení nového potrubí pro zásobování topnou vodou bytových domů ve správě města. Celé dílo bylo po úspěšné kolaudaci na konci ledna řádně předáno nemocnici do užívání. Celková cena díla bude v podobě splátek uhrazena do roku 2018 zhotoviteli na základě úspor, které vznikají provozováním nové a energeticky méně náročné.