Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta

17. 4. 2012

Pro případy, kdy se druhý rodič nemůže dostavit do nemocnice osobně k udělení souhlasu, předloží rodič doprovázející dítě do nemocnice vyplněnou plnou moc, podepsanou druhým rodičem.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách od 1.4.2012, který řeší poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (tzn. dítě do dovršení 18 let věku), poskytuje Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace zákonným zástupcům nezletilých pacientů vzor plné moci, kterou bude akceptovat pro případy, kdy zákon vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců.