Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /   Kariera   /   Rezidenční místa

Navigace na stránce

Rezidenční místa

  Vyhlášeno výběrové řízení na rezidenční místo LÉKAŘSKÉ OBORY - program č. 2

1. Název a adresa vyhlašovatele:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Žd'árská 610, 592 31 Nové Město na Moravě


2. Seznam rezidenčních míst - lékařské obory
Anesteziologie a intenzívní medicína

3. Lhůta pro podání přihlášek
Do 31. srpna 2018. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

4. Místo pro podání přihlášek
Přihlášku v jednom vyhotovení je možno předat osobně na personální oddělení nemocnice (budova ředitelství, 1. patro, od 6.00 do 14.30) nebo zaslat poštou na personální oddělení na shora uvedenou adresu vyhlašovatele. Obálku označte slovy „Výběrové řízení Rezidenční místo 2018" - NEOTVÍRAT.

 

Upozorňujeme, že uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2018 musí být zařazen do příslušného oboru specializačního vzdělávání po 1.7.2017.

 

Výzva ve formátu PDF

Příloha č.1 - Příhláška (formát xlsx)

Příloha č.2 - Osobní dotazník (formát xlsx)

 

  Vyhlášeno výběrové řízení na rezidenční místo NELÉKAŘSKÉ OBORY 

1. Název a adresa vyhlašovatele:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Žd'árská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

2. Seznam rezidenčních míst - nelékařské obory
Všeobecná sestra - Intenzívní péče    4
Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v interních oborech  1
Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v pediatrii  1

3. Lhůta pro podání přihlášek
Do 12. srpna 2018. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

4. Místo pro podání přihlášek
Přihlášku v jednom vyhotovení je možno předat osobně na personální oddělení nemocnice (budova ředitelství, 1. patro, od 6.00 do 14.30) nebo zaslat poštou na personální oddělení na shora uvedenou adresu vyhlašovatele. Obálku označte slovy „Výběrové řízení Rezidenční místo 2018" - NEOTVÍRAT.

 

Výzva ve formátu PDF

Příloha č.1 - Příhláška (formát xls)

Příloha č.2 - Osobní dotazník (formát xlsx)