Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /   O nemocnici   /   Podpora EU   /   Modernizace ZP

Navigace na stránce

Modernizace ZP

Projekt

MODERNIZACE ZP V OBORECH POSKYTUJÍCÍCH NÁVAZNOU PÉČI, ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ MR A JEDNOTKY NIP je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, dostupnost a bezpečnost následné zdravotní péče zřízením nového pracoviště magnetické rezonance, jednotky následné intenzivní péče a modernizací zdravotnických přístrojů v oborech následné péče.

 

Realizované projekty v období 2016-2018

2016/09 Pracoviště magnetické rezonance

V září 2016 zahájila nemocnice provoz nového pracoviště magnetické rezonance. Jedná se o druhé takto specializované pracoviště na Vysočině. Moderní přístroj MAGNETOM Aera od firmy Siemens, jehož dodavatelem je firma MEDIFINE a. s., umožňuje prakticky kompletní vyšetření celého těla, zejména se uplatní v oboru neurologie, ortopedie a onkologie.

2017/05 Tkáňový procesor pro patologicko-anatomické oddělení

Oddělení patologie má díky dotacím od května 2017 nový tkáňový procesor - odvodňovací automat ke zpracování tkáňových vzorků. Uzavřený systém správy reagencií zaručuje významné úspory ve spotřebě reagencií a zároveň minimalizuje přímý kontakt obsluhy s reagenciemi a jejich škodlivými výpary.

2017/06  Tepelné nebulizátory pro oddělení NIP a ARO

Oddělení následní intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení byly v červnu 2017 dovybaveny tepelnými nebulizátory. Nebulizátory se používají ve spojení s ventilační technikou k ohřívání a zvlhčování vdechované směsi kyslíku.

2017/07  Defibrilátory pro oddělení ARO a NIP

V červenci 2017 byly dodány do nemocnice dva defibrilátory. Defibrilátor je schopný pomocí elektrického výboje obnovit správnou činnost srdce. K záchraně lidských životů budou defibrilátory sloužit na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a oddělení následní intenzivní péče.

2017/07  Vzduchové vrtačky pro operační sály

Centrální operační sály se v červenci 2017 dočkali obnovy 3 ks vzduchových vrtaček. Motorové jednotky spolu s různými nástavci pro frézování, vrtání a řezání budou používané v širokém spektru především ortopedických výkonů.

2017/08  Inkubátor pro novorozenecké oddělení

Pro akutní péči o novorozenecké pacienty byl na dětské oddělení pořízen nový inkubátor. Nedonošeným dětem a dětem s nízkou porodní hmotností poskytne inkubátor vhodné prostředí se stálou teplotou a regulovanou vlhkostí s potřebnou koncentrací kyslíku.

2017/09  Monitory pro dětské a novorozenecké oddělení

Zdravotní stav dětských pacientů hlídají 4 nové monitory životních funkcí. Funkce a vybavení monitorů jsou uzpůsobené dětem od nejnižšího věku.

2017/09  Monitorovací systém pro NIP

Oddělení následné intenzivní péče bylo vybaveno novým monitorovacím systémem, který po celou dobu hospitalizace sleduje základní životní funkce pacienta.

2017/10 Multifunkční centrifugy pro HTO

Hematologie a transfúzní oddělení se dočkaly obnovy dvou multifunkčních centrifug. Tyto centrifugy jsou nezbytnou součástí procesu zpracování krevních vzorků pro koagulační a imunohematologické vyšetření.

2017/10  Cytocentrifuga pro oddělení klinické biochemie

Multifukční stolní programovatelná centrifuga ke zpracování laboratorních vzorků např. k přípravě trvalého lumbálního preparátu z mozkomíšního moku.

2017/11 Lůžka pro ARO a NIP

Deset elektricky polohovatelných lůžek pro obory intenzivní péče. Lůžka jsou vybavena vážícím systémem pro sledování nutričního stavu pacienta.

2017/12 Ventilátory pro ARO a NIP

Dovybavení a obnova ventilační techniky na lůžkových oddělení intenzivní péče. Plicní ventilátory budou sloužit k zajištění a podpoře jedné ze základních životních funkcí - dýchání.

2018/02 Mrazící boxy pro HTO

Tři nové mrazící boxy byly v únoru letošního roku dodány na oddělení hematologie a transfúzní služby. Mrazící zařízení budou sloužit pro uchování klinického materiálu – krevní plazmy.

2017/12 Centrifuga chlazená pro OKB

Centrifuga slouží ke speciálnímu zpracování laboratorních vzorků, kdy je požadavek na centrifugaci při nízké teplotě.

2018/2 Věž hysteroskopická pro COS GYN

Soubor přístrojů a nástrojů pro operační sály sloužících k provádění gynekologických zákroků.

2018/7 Ultrazvuk pro ARO

Ultrazvukový přístroj pro intenzivní a akutní medicínu přispěje k rychlejší a kvalitnější diagnostice a léčbě.

2018/7 Endoskopické věže pro Gastroenterologii

Dvě nové sestavy přístrojů ke komplexnímu vyšetření trávicího traktu.