Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Duchovní služby

Navigace na stránce

Duchovní služby

V novoměstské nemocnici je od října roku 2007 zřízena stálá duchovenská služba. Tuto službu mohou využívat pacienti nemocnice, lidé z jejich blízkého okolí (rodinní příslušníci) i personál nemocnice. 

Základní smysl služby:

Nemocnice je místo, kde lidé mohou prožívat svou situaci obtížně. Nemoc ovlivňuje náš vnitřní život, a naopak, stav vnitřního života ovlivňuje léčení. Můžeme zde klesat na duchu nebo ztrácet víru. Ptáme se, kde je naše naděje a zda má další život smysl. Proto v nemocnici pracuje nemocniční kaplan. 

Bezplatnost, důvěra, svoboda vyznání:

Služba nemocničního kaplana je bezplatnou nabídkou, která je založena na důvěře a je otevřena každému, bez ohledu na jeho světonázor či vyznání. Pro křesťany může mít služba pastorační charakter. 

Obsah služby: 

Obsahem služby je hlavně:

Podpora v průběhu léčby

Podpora v obtížné životní situaci

Podpora na sklonku života

Podpora pro pozůstalé

Místo služby a kontakt: 

S nemocničním kaplanem je možné se setkat na některém z oddělení nemocnice (u lůžka), nebo využít Místa podpory. 

Pastorační pracovník

RNDr., Mgr. Vojtěch Hrouda, Ph.D.

Pastorační pracovník

732 228 001 (mobilní telefon)

566 801 671 (Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.)

vojtech.hrouda@nnm.cz