Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Novoměstská nemocnice nabízí pacientům domácí umělou plicní ventilaci

27. 7. 2018

Nemocnice v Novém Městě na Moravě jako jediná v kraji nabízí svým pacientům domácí umělou plicní ventilaci. Díky ní mohou nemocní jinak odkázáni na umělou plicní ventilaci zůstat v domácím prostředí.

Jedná se o metodu, při které speciální přístroj částečně nebo úplně nahrazuje dýchání. V našem kraji tuto službu nabízí pouze Nemocnice Nové Město na Moravě. 

„To, co na našem oddělení pacientovi, který není schopen bez podpory přístrojů dýchat, zajišťuje profesionál, doma zastane nejbližší příbuzný. Podmínkou k napojení na domácí plicní ventilaci je edukace pacienta a jeho nejbližších.  Ošetřovatelská péče o takového nemocného je velmi náročná. Proces vyžaduje pravidelné návštěvy rodinných příslušníků, kteří o svého blízkého budou pečovat,“ vysvětluje primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení novoměstské nemocnice Dušan Mach.

„Domácí umělá plicní ventilace je způsob, jak zajistit základní životní funkci za pomoci ventilátoru, který zabezpečuje dýchání a to v jeho domácím prostředí. Pokud  není možná, pacient je odkázán na doživotní hospitalizaci v nemocničním zařízení,“ upozorňuje primář Mach.

Před propuštěním pacienta do domácí péče je nutné rodinné příslušníky vyškolit v základní ošetřovatelské péči.  „Zvládnout musí obsluhu přístrojů. Ventilátor, odsávačku, koncentrátor kyslíku, zásobník kapalného kyslíku. Příprava a nácvik takovéto péče rozhodně snadné nejsou. Doma se mohou ocitnout v situaci, kdy se musí sami rozhodovat, co udělat. Nemají po ruce vše, co je běžně v nemocnici, personál nevyjímaje. Od toho ale mají moje telefonní číslo, aby v případech nouze mohli zatelefonovat,“ doplňuje Dušan Mach.

Nemocnice disponuje čtyřmi přístroji, v současné době jsou na domácí umělé plicní ventilaci tři pacienti Nemocnice Nové Město na Moravě.