Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Radiologové z České a Slovenské republiky se do Nového Města na Moravě vracejí rádi

16. 5. 2018

Důkazem je již 17. ročník Paprsků Vysočiny, který v naší nemocnici proběhl na začátku letošního května. Akce je určena pro radiology – lékaře a koná se pod záštitou Radiologické společnosti ČLS JEP. Na fórum Paprsky Vysočiny 2018 dorazilo přes sto lékařů.

„Celá akce je dílem primáře Aleše Bílka. Ten vymyslel "Fórum periferní radiologie“. Chtěl dokázat, že i na okresních radiologiích se dělá kvalitní medicína. Postupně se akce etablovala a získala si pevné místo mezi ostatními vzdělávacími akcemi Radiologické společnosti ČLS JEP. Stále je o ni velký zájem, přihlášeno bývá kolem 100 lékařů. Mnozí z nich se vracejí,“ uvedla zástupkyně primáře radiodiagnostického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Martina Slámová.
Odborný program je rozdělen na dvě části. „V hlavní jsou delší vyžádaná sdělení od erudovaných oslovených přednášejících v rámci daného tématu. V letošním roce byla tématem diagnostika a staging nádorových onemocnění břicha. Důraz je kladen na systematičnost a praktičnost sdělení z pohledu každodenní práce radiologa,“ upozornila MUDr. Slámová.
Menší, ale ne nepodstatnou částí, jsou kazuistiky - krátká sdělení o zajímavých pacientských případech. „Do téhle části se může přihlásit kdokoliv a na jakékoliv téma. Může si vyzkoušet přednášení a podělit se s kolegy o často velmi zajímavé případy,“ upozorňuje MUDr. Martina Slámová. „Kazuistiky velmi vítáme. Z našeho oddělení se jich letos zúčastnili MUDr. Šárka Kucharčíková a MUDr. Pavel Horký. Dále pak lékaři z nemocnic z celé republiky - např. z Liberce, Prahy Bulovky, Blanska, Třebíče.“
Vyžádaná sdělení na letošním ročníku Paprsku Vysočiny přednášely lékařky z naší nemocnice. Zástupkyně primáře MUDr. Martina Slámová a MUDr. Irena Hladká.
Kromě odborné stránky je pro zúčastněné radiology velmi příjemná společenská stránka celého dvoudenního setkání. I letos byl připraven zajímavý doprovodný program. Tentokrát se mohli radiologové vydat na vyjížďky na horských kolech po okolí Vysočina arény v Novém Městě na Moravě.

Paprsky Vysočiny

Paprsky Vysočiny